En  Şık 30 Salon Salomanje Dekorasyon Örneği


Modern zamanların konserve kutu büyüklüğünde dairelerine geçmeden önce, kocaman evlerde yaşardık. Hem ev fiyatlarının artması hem de aile kavramının eskisi kadar önemli olmaması küçük evlerin daha kullanışlı hale gelmesini sağladı. Büyük salonların yerini sadece salondan oluşan evleri bırakması sonucu salon salomanje dekorasyon örnekleri de tarihe karışmaya başladı.